Σετ στολών

Σετ στολών φτερά, φούστα, στέκα, ραβδάκι